Naša osnovna načela

Osnovna načela

Kampanje za besplatno obrazovanje

 

Glavni cilj oko koga smo se okupili je borba za besplatno obrazovanje. Smatramo da obrazovanje treba da bude u potpunosti javno finansirano i da bude dostupno svima.

Zalažemo se za organizovanje putem direktno-demokratskih studentskih zborova (plenuma), na kojima svaki student može da iznosi svoje mišljenje i ima pravo glasa. Ovo podrazumeva borbu za ukidanje studentskog parlamenta i aktivno suprotstavljanje njegovom delovanju.

Borimo se protiv komercijalizacije obrazovanja. Smatramo da tržišno orijentisani Bolonjski sistem rangiranja i brojanja bodova, koji sudente okreće jedne potiv drugih i čini ih konkuretnima a ne kolegama, treba zameniti društveno orijentisanim sistemom obrazovanja koji će omogućiti da znanje bude opšte dostupno i da se koristi za napredak čitavog društva.

U ovom trenutku su blokade fakulteta najefikasnije sredstvo studentskih borbi. To je metod od kojeg su studentski parlamenti uvek zazirali, a uprave fakulteta strahovale. Kampanja za besplatno obrazovanje zagovara istovremene okupacije velikog broja fakulteta kao oblik studentskog generalnog štrajka, sa jednim glavnim zahtevom – U potpunosti javno finansirano i svima dostupno obrazovanje!

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: