Kampanja za besplatno obrazovanje!

U Beogradu, 8. novembra 2011.

Borimo se za besplatno i svima dostupno obrazovanje, kao i za uspostavljanje diretno-demokratskih studentskih zborova na fakultetima. Kampanja za besplatno obrazovanje je otvorena mreža u koju su dobrodošli svi koji žele da se uključe u borbu za ove ciljeve.

Kampanju su pokrenuli Nezavisna studentska inicijativa Fakulteta muzičkih umetnosti iz Beograda i Sindikat obrazovanja Anarhosindikalističke inicijative. Smatramo da je obrazovanje javno dobro koje mora biti dostupno svima, bez obzira na društvenoekonomski položaj, pol, etničko poreklo, seksualnu orjentaciju, versku pripadnost itd.

Visoko obrazovanje nije dostupno svim socijalnim slojevima, jer se stvara elitistički sistem u kome samo povlašćeni imaju pristup obrazovanju. Znanje je postalo roba i njegova cena se određuje isto kao i cena bilo koje druge robe na tržištu – odnosom ponude i potražnje. „Atraktivni“ fakulteti su višestruko skuplji od onih „manje atraktivnih.“ Studenti ne samo da na tržištu kupuju obrazovanje koje je izuzetno nekvalitetno nego se i obrazuju isključivo za potrebe tržišta rada, što je i cilj trenutne neoliberalne reforme. Fakulteti više nisu naučno-obrazovne ustanove, nego firme za bogaćenje pojedinaca. Smatramo da je znanje koje danas posedujemo nastalo kao rezultat rada i iskustva mnogih generacija i da treba da bude korišćeno za napredak čitavog društva, a ne za bogaćenje vladajuće elite.

Dosadašnji studentski protesti, organizovani u poslednjih nekoliko godina, bili su uglavnom neuspešni. Proteklih godina, studentske proteste predvodili su studetski predstavnici –  karijeristi i mladi političari iz studentskog parlamenta koji su po pravilu u odlučujućem trenutku izdavali interese studenata i gušili proteste. Ovo će se iznova dešavati sve dok se ne organizujemo samostalno –  bez studentskog parlamenta i bez onih koji manipulišu našim protestima i guše svaki glas neslaganja. Protestom treba da rukovode studentski zborovi koji će biti javni i na kojima će svaki student imati pravo da glasa i iznese svoje mišljenje. Samo tako možemo sprečiti manipulacije i sabotiranje protesta. Stoga Kampanja kao jedan od ciljeva svoje borbe ističe ukidanje studentskog parlamenta kao reprezentativnog tela studenata i promoviše direktno-demokratsko studentsko organizovanje na principu studentskih zborova

Ovogodišnji protesti načinili su značajan korak u tom smeru. Prvo na Filološkom fakultetu, a zatim i na Filozofskom, uspostavljen je direktno-demokratski plenum (zbor). Ovo telo uspelo je da očuva svoju nezavisnost i odupre se najrazličitijim pritiscima i manipulacijama kako studentskih parlamenata i SKONUS-a, tako i uprave fakulteta i Univerziteta. Borba studenata Filozofskog i Filološkog fakulteta ponovo je afirmisala blokadu fakulteta kao jedan od najefikasnijih metoda studenske borbe, od koje su studentski parlamenti uvek zazirali, a fakultetske uprave strahovale. Represija koja se sprovodi protiv studenata koji blokiraju fakultete i organizuju zborove to ubedljivo potvrđuje.

Na nesreću, jedna od glavnih mana dosadašnjih protesta nije otklonjena – neadekvatnost i konfuznost zahteva. U poslednje četiri godine, osnovni zahtevi studentskih protesta bili su smanjenje broja bodova potrebnih za sticanje budžetskog statusa, povećanje bužetskih kvota, a ponekad se kao zahtev isticalo i smanjenje školarina. Različiti, često konfuzni i kontradiktorni zahtevi, ne samo da nisu uspeli da ujedine sve studente već su ih često i okretali jedne protiv drugih. Takođe, iznova se dešavalo da neki zahtevi budu ispunjeni studentima samo jednog od fakulteta u protestu, što je doprinosilo konfuziji i nejedinstvu studenata. Smatramo da je najpre neophodno postaviti jedan osnovni cilj oko koga bi se svi studenti ujedinili, a to je besplatno obrazovanje koje će biti dostupno svima, odnosno u potpnosti javno finansirano visoko obrazovanje.

S obzirom na to da smo suočeni sa obrazovnim sistemom koji je strogo kontrolisan od strane države, te da je autonomija univerziteta ozbiljno narušena, Kampanja za besplatno obrazovanje bori se za obrazovni sistem koji će voditi autonomnu politiku, bez tržišta i državnog uticaja.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže i aktivno učestvuju u Kampanji za besplatno obrazovanje, jer samo ujedinjeni u borbi možemo stvoriti obrazovni sistem u kome znanje nije roba, u kome se stvara i poštuje kritičko mišljenje, a odbacuje svaki oblik podređivanja.

Znanje nije roba!
Zahtevamo besplatno obrazovanje!
Kampanja za besplatno obrazovanje

kontakt:
studentskeborbe@gmail.com
https://studentskeborbe.wordpress.com/
063/150-6246


Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: