Počinje protest studenata i studentkinja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu!

Posted on 26/09/2016

0Studenti i studentkinje Elektrotehnčkog fakulteta u Beogradu doneli su odluku na studentskom zboru ETF-a, održanom 25. septembra, da u utorak 27. septembra otpočnu protestne aktivnosti kako bi se izborili za svoja prava na 6 ispitnih rokova tokom školske godine, nasuprot kriminalnim potezima uprave fakulteta koja pokušava da ograniči broj ispitnih rokova na 4 po godini.

Pokušaji uprave ETF-a da smanji broj ispitnih rokova sa 6 na 5 ili 4, traju već godinama, iako su u potpunoj suprotnosti sa zakonskim normama koje jasno propisuju 6 ispitnih rokova po godini. Prošle godine uprava je čak usvojila na skandalozan način, uprkos protivljenju studenata i studentkinja, da se broj ispitnih rokova smanji na 5, ali je pod pritiskom Beogradskog Univerziteta ipak bila primorana da ostavi 6 ispitnih rokova.

Pred početak nove školske 2016./2017. godina uprava ETF-a ponovo pokušava da smanji broj ispitnih rokova, ovaj put na 4 po godini. Iz tog razloga 19. septembra studenti i studentkinje ETF-a organizovali su studentski zbor na kojem je dogovoreno da studentski predstavnici insistiraju pred Nastavno-naučnim većem na 6 ispitnih rokova.

Na samom veću je došlo do skandalozne, antistudentske reakcije profesora budući da su mnogi od njih napustili salu u kojoj se održavalo veće, nakon iznošenja stava studenata da je nužno da ostane i ove godine 6 ispitnih rokova. Nastavak sednice je odložen za naredni utorak, 27. septembar.

25. septembra održan je naredni zbor studenata i studentkinja ETF-a, kojem je prisustvovalo između 150 i 200 studenata i studentkinja.

Posle uvodnih reči počela je rasprava, mnogi studenti ETF-a izjasnili su se da neće pristajati na kompromis sa upravom poučeni prošlogodišnjim iskustvom kada su prihvatili kompromis sa upravom da bude pet rokova (zbog odluke Beogradskog Univerziteta da bude 6 rokova uprava je ipak morala da ostavi 6 rokova), a da im se smanji broj besplatnih prijava sa 3 na 2 i da se poveća cena boda sa 1500din. na 1800din.

Kasnije je  krenula rasprava oko toga kako da se izvrši pritisak na upravu da prihvati studentske zahteve i dogovoreno je da se u utorak 27. septembra organizuje studentski protest na samom fakultetu u 11 sati ujutru.

Ukoliko uprava ne bude prihvatila studentske zahteve uslediće radikalizacija protestnih aktivnosti.

Facebook stranica eventa za protest: https://www.facebook.com/events/1813401672226729/

 

 

 

Advertisements