Novi Sad: Pritisak studenata na Filozofskom doneo rezultate!

Posted on 17/11/2015

0Nakon današnjeg studentskog protesta ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu povodom sramne odluke uprave fakulteta da studentima i studentkinjama koji nisu završili studije u predviđenom roku ( broj studijskih godina puta dva) pokuša da po drugi put naplati celokupnu školarinu, uprava fakulteta je na čelu sa dekanicom došla na studentski zbor u amfiteatar fakulteta da razgovara sa studentima u protestu.11032340_10207031387315694_7410796249096281511_n.jpg

Dekanica je dala garancije na zboru da će svi studenti i studentkinje moći da nastave svoje studije tako što će se ponovno upisivati formalno na fakultet i plaćati jednu osminu školarine uz troškove upisa kako bi dovršili svoje studije. Garancija dekanice je snimljena kamerom, protiv čega se ona nije bunila, štaviše, okrenula se kameri i naglasila da je ovaj snimak dokaz koji se može upotrebiti protiv nje.
20151117_130712.jpg
Nakon razgovora sa dekanicom i obećanja uprave o plaćanju 1/8 školarine umesto celokupnih iznosa od 65000-96000 dinara, studenti i studentkinje su raspravljali na zboru o tome kako je samoorganizovana incijativa studenata i borba mimo zvaničnih sudentskih organizacija poput studentskog parlamenta ključna u ispunjenju studentskih zahteva. Sama pretnja protestom je bila dovoljna da uprava predloži smanjenje nameta na samo 1/8 školarine a protest je osigurao ispunjenje zahteva i pokazao da je direktna akcija jedini uspešan model studentske borbe u sivilu kapitalističkog društva u kojem tržište i buržoaska elita sve više komercijalizuju obrazovanje i pretvaraju ga u privilegiju odabranih umesto u pravo svih.

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su odlučili da obustave protestne aktivnosti za sada a ukoliko uprava pokuša da prekrši datu reč, onda će studenti nastaviti sa protestom i eventualnom radikalizacijom istog.

Advertisements