Uprava Filozofskog zvala policiju!

Posted on 26/11/2014

0Uprava Filozofskog fakulteta nastavlja da se srozava pred studentima i čitavom javnošću.

Danas oko 12:15 dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević i sekretar fakulteta Slobodan Ivaneža pozvali su policiju sa pričom da su studenti navodno ukrali 11 vrata od prostorija na blokranom fakultetu.

V__1416

Arsenijević i Ivaneža insistiraju da policija upadne na blokirani Filozofski fakultet

 

Iako su Arsenijević i Ivaneža želeli da policija upadne na blokirani fakultet to se nije desilo jer su policajci uprkos insistiranjima uprave odbili da povrede autonomiju fakulteta.

Sve ovo dešava se manje od dva sata pred protest protiv represije koji su na Platou zakazali studenti iz Samoorganizovanog studentskog pokreta 2014 koji skoro 50 dana blokiraju Filozofski fakultet u Beogradu.

 

 

Advertisements