NAPAD NA JEDNOG JE NAPAD NA SVE ! 31.10.2014. U 12 ČASOVA PROTEST SOLIDARNOSTI NA PLATOU ISPRED FILOZOFSKOG !

Posted on 30/10/2014

0Dvoje studenata Filozofskog fakulteta dobilo je juče telegrame sa obaveštenjem da je protiv njih pokrenut disciplinski postupak zbog misterioznog događaja koji se odigrao 24. 10. 2014, a na osnovu člаnа 9 tаčkа 6 Prаvilnikа o disciplinskoj odgovornosti studentа Univerzitetа u Beogrаdu. Ta tačka se odnosi na “izаzivаnje tuče ili učestvovаnje u tuči u prostorijаmа Univerzitetа, odnosno fаkultetа, ili u dvorištu, kаo i izаzivаnje neredа nа tim mestimа”.

Samoorganizovani studentski pokret 2014 smatra da su ove prijave samo poslednji pokušaj Uprave Filozofskog fakulteta da obeshrabri studente koji već tri nedelje blokiraju nastavu na tom fakultetu, jer optuženi studenti niti su izazivali tuče i nerede, niti su u bilo čemu takvom učestvovali. Jedino što je kod ovo dvoje redovnih budžetskih studenata moglo da zasmeta Upravi jeste njihova aktivnost u okviru blokade nastave, odnosno njihovo odbijanje da ćutke prihvate nepravdu.

Sramno je što se Uprava Fakulteta koristi ovako perfidnim metodom podrivanja studentske borbe, posebno imajući u vidu to koliko se ponose protestima koji su nekada nastajali na Filozofskom fakultetu, a koji su se upravo protiv takve represije i borili.

Najoštrije osuđujemo ovakvo tretiranje studenata, i smatramo da je krajnje vreme da se ove zastarele i ružne tehnike ponižavanja i zastrašivanja ostave u prošlosti, gde i pripadaju. U ovom slučaju, napad na jednog od nas predstavlja napad na sve nas. Kontinuirani pokušaji Uprave da diskredituje Samoorganizovani studentski pokret 2014, a time i ospori Statutom Univerziteta garantovano pravo studenata na samoorganizovanje i slobodno mišljenje, je za svaku osudu.

Podsećamo da je Uprava Filozofskog fakulteta ponovo odbila studentske zahteve, iako je ovog puta Samoorganizovani studentski pokret 2014 pristao na kompromis. Indikativno je da je jednom od optuženih studenata prisustvo pregovorima bilo zabranjeno, iako je on član Studentskog parlamenta, koji ga je glasanjem odredio za mesto pregovarača. Razlozi za grubo izbacivanje ovog studenta sa sastanka kome je imao sva prava da prisustvuje nisu poznati.

Uprkos svim načinima na koje Uprava Fakulteta pokušava da naruši elan i moral studenata, Samoorganizovani studentski pokret 2014 istrajava u borbi za studentska prava. I dalje smo otvoreni za pregovore, i pozivamo Upravu na saradnju u cilju nalaženja rešenja koje bi bilo povoljno po sve.

 

Samoorganizovani studentski pokret 2014

30.10.2014.

Advertisements
Posted in: Uncategorized