S. Stamenčić, Studentski front: SKONUS nas je prevario!

Posted on 07/10/2014

2Koleginice i kolege, duže vreme oklevam sa izlaskom u javnost povodom nedavnih dešavanja u studentskom pokretu, i sve do sada sam smatrao da je bolje ćutati.

Radi se o tome da je Studentska Konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) već niz godina među studentima poznata po sabotiranju studentskih protesta. Scenario je jednostavan: kada se među studentima javi artikulisano nezadovoljstvo SKONUS napravi dogovor sa Ministarstvom i/ili Univerzitetom i izvede studente na protest nakon čega na „pregovorima“ prihvati unapred dogovorenu ponudu.

SKONUS koristi svoju povezanost sa institucijama i medijima da potpuno zakloni samoorganizovane studente kojima je zaista stalo da se otvore određene teške teme i da se konačno počne sa rešavanjem problema studenata i obrazovnog sistema u celini. Upravo smo na današnjem protestu bili svedoci kako mladi političari iz SKONUS-a obavljaju posao za svoje starije kolege iz Skupštine Srbije.

Nakon svega što sam video osećam da imam dužnost, kao zamenik urednika Studentskog fronta, da se obratim javnosti.

Zbog svega iznetog pozivam sve kolege i koleginice da napuste lažno organizovanje putem SKONUS-a i njegovih partnera, i da se priključe samoorganizovanim studentima u Studentskom pokretu 2014. koji na fakultetima organizuju studentske zborove. Studentski zborovi na fakultetima su jedina tela koja daju mogućnost iznošenja mišljenja i pravo glasa svima koji su zainteresovani i koja istovremno sprečavaju zloupotrebu studenata i manipulaciju našim nezadovoljstvom.

Slobodan Stamenčić
Zamenik urednika „Studentskog fronta“

Advertisements