Istekao rok za završetak studija generaciji koja je upisana 2006. Pravni i Ekonomski produžili rok za još godinu dana

Posted on 04/10/2014

0PRAVNI i Ekonomski fakultet odlučili su da prvoj generaciji brucoša koji studiraju „po Bolonji“, a kojima je istekao rok za završetak studija, pruže šansu u još dva semestra, dok je Filozofski dozvolio ponovni upis, ali isključivo u samofinansirajućem statusu.

Na Pravnom fakultetu, koji svake godine zajedno sa Ekonomskim upisuje najveći broj brucoša, blizu 400 akademaca nije uspelo da, za osam godina, stekne zvanje diplomiranog pravnika.

– Imamo 380 studenata koji još nisu diplomirali i nastavničko veće je odlučilo da im rok za sticanje diplome produži za još godinu – kaže Miljko Valjarević, sekretar Pravnog fakulteta. – Reč je, uglavnom, o apsolventima kojima je ostalo nekoliko ispita do diplome. Onima koji su bili na drugoj i trećoj godini, ranije smo već ponudili da pređu na novi nastavni plan i program. Statutom je propisano da fakultet može produžiti rok za najviše dva semestra.

I Ekonomski je izašao u susret studentima i odobrio „bolonjcima“ još godinu dana za završetak studija. Kako ističe prof. dr Borislav Boričić, dekan ove ustanove, reč je o 200 do 300 studenata kojima su ostala još dva-tri ispita.

– Nepravedno bi bilo ne dati im dodatnu mogućnost, kada je već starim studentima koji su fakultete upisali još 90-tih odobreno još dve godine za završetak studija – kaže Boričić.

Filozofski fakultet nije produžio rok za završetak studija, ali je omogućio studentima koji nisu diplomirali da polože preostale ispite. Akademci, koji su ostvarili najmanje 60 bodova, moraju da uzmu ispisnicu, pa da se ponovo upišu na ovu visokoškolsku ustanovu. U tom slučaju, imaće status samofinansirajućeg studenta sa školarinom od 120.000 dinara.

ODLUKA PO ZAKONU IZ 2006.

ZAKONOM o visokom obrazovanju koji je donet 2006. godine predviđeno je da studenti imaju dupli broj godina za završetak studija u zavisnosti od toga da li traju tri, četiri ili pet godina. Oni koji ne steknu diplomu u tom roku, gube status studenta na toj visokoškolskoj ustanovi i mogu se upisati na neki drugi fakultet, ali ne u istoj oblasti.

Izvor: http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:512987-Prvim-Bolonjcima-nova-sansa

Advertisements