Само 10 факултета објавило Информатор о раду

Posted on 12/02/2013

0Студенти (Фото А Васиљевић) БЕОГРАД – Од око 200 високошколских установа у Србији, ажуриране Информаторе о раду има мање од десет факултета и високих струковних школа и то је углавном учињено на интервенцију повереника за информације, поводом представки новинара, грађана, студената.

Поверенику је до сада против универзитета, факултета или високих школа изјављено око 300 жалби због ускраћивања информација од којих је већина требало да буде објављена у Информатору о раду, саопштио је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

„То даје забрињавајућу слику односа према закону”, наводи се у саопштењу Родољуба Шабића и истиче да би високошколске установе морале уложити максималан напор да се такав однос према јавности у раду промени.

Оцењујући да је стање са извршавањем ове обавезе потпуно незадовољавајуће, повереник Шабић је позвао декане односно директоре установа да без одлагања приступе извршавању наведених законских обавеза.

Он подсећа да је објављивање Информатора о раду на званичним електронским презентацијама са одговарајућом и уредно ажурираном садржином, обавеза утврђена Законом и прецизирана одговарајућим Упутством о изради и објављивању информатора о раду државног органа које је Повереник за информације донео на основу Закона.

„Ова обавеза се односи и на државне и на приватне високошколске установе”, навео је Шабић у саопштењу.

У саопштењу се истиче да је повереник упутио писмо на адресе свих високошколских установа у коме је упозорио на обавезе које се односе на проактивно објављивање информација о раду.

„Што брже, квалитетније и ажурније објављивање информација о раду, а поготово о располагању јавним и студентским новцем и ресурсима, је најбољи начин да високошколске установе дају допринос како афирмацији идеје транспарентности као ефикасног механизма за борбу против корупције на свим нивоима, тако и сопственом угледу и ауторитету”, навео је Шабић.

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sabic-Samo-10-fakulteta-objavilo-Informator-o-radu.sr.html

Advertisements
Posted in: Iz medija