Predstavljamo vam Statut nezavisne grupe “Autonomni studenti” – Rijeka

Posted on 27/12/2012

0Autonomni studenti su nezavisna studentska grupa bazirana na direktnoj demokraciji i direktnoj akciji, samofinanciranju, solidarnosti i uzajamnoj pomoći, koja djeluje na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilištu, ali i šire. Kao neformalna grupa postoji od studentskih blokada (2009.), koja postoje formalnom u prosincu 2012. godine. Grupa se može pohvaliti i svojim članstvom (od studenog 2011.) u mreži “Balkan student”, mreža koja okuplja borbene studentske grupacije s Balkana, koje su nam sestrinske po principima, ciljevima i samome djelovanju.

 

 Statut

Autonomni studenti, Rijeka

OPĆE ODREDNICE

1. Autonomni studenti (u daljnjem tekstu – Autonomni) su nezavisna studentska grupa bazirana na direktnoj demokraciji i direktnoj akciji, samofinanciranju, solidarnosti i uzajamnoj pomoći, koja djeluje na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilištu, ali i šire.

FUNKCIONIRANJE GRUPE

2. Sve funkcije, bile individualne ili grupne, unutar Autonomnih su pod imperativnim mandatom (opozive u svakome trenutku i dužne pridržavati se odluka Autonomnih).

3. Odluke unutar Autonomnih se donose direktnodemokratski (jedan čovjek, jedan glas). Ako ovim statutom nije definirano kojim omjerom, onda znači da se odluke donose većinom (50% + 1), u slučaju da nije postignut konsenzus.

4. Član koji se ne slaže s odlukama Autonomnih nije ih dužan provoditi, ali ih ne smije ni sabotirati.

CILJEVI (kratkoročni i dugoročni)

5. Poticanje samoorganizacije studenata mimo legalnih predstavnika, poticanje korištenja direktne akcije (djelovanja bez posrednika) i direktne demokracije (ravnopravnog odlučivanja među studentima).

6. Ukidanje Bolonjskog procesa, ukidanje predstavničkih studentskih tijela, ostvarivanje potpuno javnog financiranog obrazovanja („besplatno obrazovanje“), ostvarivanje potpune političke autonomije Sveučilišta, sudjelovanje u širim progresivnim društvenim borbama (prošireni ciljevi se nalaze u Programskoj deklaraciji Autonomnih).

ČLANSTVO

7. Članstvo u Autonomnima je dobrovoljno i otvoreno svima koji se prepoznaju i slažu s našim djelovanjem i principima. Primanje novog člana u grupu mora biti jednoglasno i novi član je dužan usvojiti sve dokumente grupe (Statut i Programsku deklaraciju).

8. Izbacivanje članova odvija se na sastancima Autonomnih uz suglasnost 2/3 članstva.

9. Članovi su dužni odgovorno obavljati preuzete zadatke i pridržavati se principa i ciljeva Autonomnih u svome djelovanju, u suprotnom se razmatra njihov status člana.

 

http://www.autonomni.com/?page_id=4089

Advertisements