FASPER: Blokada nastavljena uprkos pritiscima

Posted on 30/10/2012

0


Uprkos jučerašnjim pritiscima i zastrašivanju od strane policije koja je narušila autonomiju Univerziteta, studenti Fakulteta zaspecijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) su danas na plenumu odlučili da nastave blokadu do ispunjenja zahteva.

Redovnih predavanja neće biti tokom trajanja blokade, a studenti već od večeras kreću sa alternativnim predavanjima.

Advertisements
Posted in: Studentske borbe