Policija ruši blokadu FASPER-a!

Posted on 29/10/2012

3Uniformisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u više navrata ulazili na blokirani Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER), čime su brutalno narušili autonomiju Univerziteta. Policajci su odmah po ulasku počeli da legitimišu studente i na druge načine ih zastrašuju. Pošto uoči blokade studenti nisu bili dovoljno organizovani, niti upoznati sa svojim pravima i ostalim aspektima borbe, jedan od studenata je dan ranije prijavio blokadu fakulteta u policiji, iako studenati u štrajku nisu obevezni da to urade.

Uprava je, u dogovoru sa policijom, iskoristila tu grešku i primorala studenta koji je prijavio blokadu da potpiše izjavu i raspusti blokadu, jer je ona po njihovim rečima “prestala da traje”. Nakon toga studenti su na zboru odlučili da se solidarišu sa kolegom i privremeno prekinu blokadu, ali već koliko sutra ujutru nameravaju da ponovo uspostave studentsku kontrolu nad fakultetom.

Nadajmo se da su studenti iz ove greške naučili vrednu lekciju i da neće dozvoliti da policija ponovo naruši autonomiju Univerziteta i nepovredivost njegovog prostora. Uniformisana lica nemaju pravo da ulaze na fakultete, a studenti imaju puno pravo da im ne dozvole ulazak, kao i da im zapišu broj značke.

Advertisements