Od danas potpuna blokada FLU!

Posted on 23/10/2012

0SAOPŠTENJE PLENUMA STUDENATA FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI

U ponedeljak 22.10. plenum studenata i studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, doneo je odluku o inteziviranju blokade fakulteta. Nedelju dana od početka protesta i blokade zgrade u Rajićevoj 10, naši zahtevi nisu ispunjeni i nismo dobili ni jedan usmeni niti pismeni odgovor na njih. Više puta smo pokušali da pregovaramo sa upravom fakulteta i Ministarstvom prosvete i tada nije ponuđeno ni jedno moguće razrešenje naših problema. Kako bismo skrenuli pažnju na ozbiljnost naše borbe, doneli smo odluku o potpunoj blokadi fakulteta. Od utorka 23.10. sve aktivnosti na Fakultetu likovnih umetnosti sprovodiće se u okviru Blokade FLU. Pozivamo sve da se pridruže alternativnoj nastavi i programu, koji će se sprovoditi u organizaciji studenata FLU. Još jednom želimo javno da pozovemo profesore da nas podrže i da učestvuju u alternativnom nastavnom programu.

Takođe obraćamo se svim kolegama da se solidarišu s nama i da se uključe u raspravu o problemima, stanju u obrazovanju i na fakultetu. Naše namere nisu da obstruišemo i uskraćujemo pravo na rad i obrazovanje, već suprotno, naša borba je borba za jednako pravo na obrazovanje, na svima dostupno obrazovanje.

Ovom borbom želimo da prekinomo dugogodišnje urušavanje sistema obrazovanja. Pozivamo studente, prosvetne radnike, radnike u kulturi kao i sve ostale koji smatraju da je trenutno stanje u obrazovanju katastrofalno, da se organizuju i priključe borbi protiv dalje komercijalizacije obrazovanja.

Studenti FLU, 23.10.2012

Advertisements
Tagged: , ,