Ko pokušava da menja odluke plenuma?!

Posted on 13/10/2011

0


Juče je jedna grupa ljudi pokušala da na svoju ruku i bez ikakvog ovlašćenja promeni odluku Plenuma studentkinja i studenata Filološkog fakulteta. Oni su pokušali da odluku o okupljanju ispred Filološkog i ulasku u Salu heroja na plenum gde ćemo diskutovati o mogućoj blokadi Filološkog fakulteta, promene u još jednu uzaludnu protestnu šetnju.

Plenum na Filološkom fakultetu već dve nedelje radi punom parom. Svaki od pet održanih Plenuma trajao je više sati, prilično živo i dinamično. Bilo je mnoštvo dobrih ideja i žestokih prepirki, što je i očekivano u novoformiranom kolektivu koji je odlučan da reši svoje probleme. Veliki broj studenata aktivno učestvuje u radu Plenuma, zalaganja i energije ima na pretek.

Međutim, svaki put kada Plenum dobije krila, neko se pojavi da ih saseče.

Saseku ih oni kojima istinska studentska borba ne odgovara, jer žele da na pasivnoj predstavi studentske pobune unaprede svoje karijere. Oni se uvek nameću kao oni obazrivi koji će da nam objasne kako „nije vreme“ i kako „mnogo tražimo“. Oni su tu da nam objasne i da nas predvode, jer naravno, oni već znaju kako se to radi. Neki od njih se načelno pozivaju na plenume i direktnu demokratiju, ali u praksi gaze po našim osnovnim principima. Navodno žele blokadu, ali rade sve da do nje ne dođe. Neki od njih su otvoreno protiv Plenuma i blokada (što je poštenije, jer barem ne kriju svoje namere). Svi oni su juče pokušali da bez ikavih ovlašćenja promene odluke Plenuma studentkinja i studenata Filološkog fakulteta, koji je održan u ponedeljak 10. oktobra.

Naime, juče je održan sastanak plenumske radne grupe za koordinaciju sa ostalim fakultetima. Ideja tog sastanka je bila da delegirana radna grupa zatraži podršku studenata ostalih fakulteta za borbu, kako bi se što bolje pripremio protest koji u petak organizuje Plenum Filološkog fakulteta.

Na sastanku su učestvovali delegati plenuma Filozofskog i plenuma Više elektrotehničke, koji su prvi put održani dan pred sastanak, ali i studenti koje nikakav plenum nije delegirao – sa FPN, DIF, FDU, Geografskog i Filozofskog.

Kolege sa FPN su studenti koji žele da naprave plenum na svom fakultetu, jer tamo studentsko organizovanje sprečavaju studentske organizacije koje su pod kontrolom političkih partija. Oni podržavaju Plenum Filološkog, uz određene primedbe koje nam upućuju. Napustili su sastanak i nisu učestovovali u ovom pokušaju izmene odluke Plenuma Filološkog. Delegati sa plenuma Više elektrotehničke, koji je trajao svega 45 minuta, prenose da su oni spremni da idu na ulice i mostove, ali da ne podržavaju blokade fakulteta. Plenum Filozofskog je podržao protest u petak, ali su njihovi delegati na jučerašnjem sastanku glasali za promenu odluke Plenuma Filološkog. Izmenu odluke plenuma takođe su podržali kolega sa FDU i kolega sa Geografije, koji su prošle godine predvodili studente u štrajku glađu (sic!). Kolega sa DIF-a je takođe podržao tu odluku. Odluku je podržao i Matija Medenica, student Filozofskog koji nije bio delegat plenuma Filozofskog, a koji je juče pokušao da instrumentalizuje plenum na Filozofskom kako bi se za 45 minuta samo formalno potvrdile odluke koje su bile unapred pripremljene. Delegati Filološkog su pristustvovali plenumu Filozofskog u utorak.

Na jučerašnjem sastanku radne grupe za koordinaciju sa ostalim fakultetima, na stavila se tendencija privatizacije plenuma Filološkog, pa je Ceca opet bila moderator i zapisničar, a drugi zapisničar je bio Sava Jokić. Oni su takođe insitirali da se promeni odluka plenuma Filološkog fakulteta.

Odluka jučerašnjeg sastanka radne grupe za koordinaciju sa drugim fakultetima je da se sa Studentskog trga u petak opet ode pred Ministarstvo i da im se opet predaju zahtevi, iako znamo da tamo nemamo više šta da tražimo.

Njihov plan je da stoje ispred Ministarstva, sve dok ne dobijemo odgovor od Ministarstva koje će zasigurno tražiti da im pošaljemo pregovarače. Dakle, moraće neko da pregovara iako je na plenumu odlučeno da za sada nema pregovarača, jer imamo zahteve koji su minimalni i koje možemo samo da povećamo, a nikako da smanjimo.

Arhitektonski fakulet je danas dobio 60 ESPB = budžet, što znači da će svi studenti Arhitekture koji su očistili godinu biti na budžetu. Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) je danas izdao saopštenje u kome takođe traži da svi studenti koji ostvare 60 ESPB budu na budžetu, što direktno poništava zahtev studenata u protestu koji zahtevaju da granica za budžet bude 48 ESPB. To je manevar vlasti, sa ciljem da se amortizuje studentski gnev. Oni vide da smo krenuli u ozbiljnu borbu. Čak iako pošaljemo pregovarače, u Ministarstvu će pokušati da nam uvale SKONUS-ovu priču o 60 ESPB = budžet.

Ako u petak pošaljemo pregovarače, protest od prošlog četvrtka nije imao nikakvog smisla i ponovo se vraćamo na početak. Kao što su na Plenumu prošlog petka, posle protesta, Matija Medenica, Ceca i Sava Jokić pokušali da nas vrate na početak. Oni su pokušali da proguraju odluku da studenti drugih fakulteta ne mogu da učestvuju na plenumu Filološkog. Pokušali su da podele studente po fakultetima i tako su direktno sabotirali studentsku solidarnost i jedinstvo koje smo uspeli da izgradimo. Kao da to nije bilo dovoljno, Medenica je pri kraju plenuma pokušao da progura ideju o odlaganju protesta za 15-20 dana. Neposredno pred početak plenuma održan je sastanak organizacije Marks21 na kome je dogovoreno kakav dnevni red treba nametnuti. Iako je Ceca u isto to vreme trebala da bude na sastanku plenumske radne grupe za koordinaciju i organizaciju, koja je trebala da organizuje Plenum i dogovori se o predlogu dnevnog reda, ona se nije pojavila. Umesto na sastanak plenumske radne grupe otišla je na sastanak Marksa21. Na samom početku plenuma ova grupa je nastupila sa tezom da studenti drugih fakulteta mogu da uzurpiraju Plenum Filološkog, jer mogu da imaju drugačije interese od interesa studenata Filološkog. To je tvrdnja da studenti nemaju iste interese, tvrdnja koja je na samo jedan korak od stvaranja otvorenog sukoba među studentima! To je bio pokušaj zastrašivanja studenata Filološkog, u pokušaju da se njima izmanipuliše, ostvari dominacija nad plenumom i rasturi studentska solidarnost i jedinstvo.

Marks21 je politička grupa koja ima otvorene namere da postane politička partija. Oni su pod direktnom kontolom britanske postboljševičke partije SWP (koja je, pre svega, orijentisana na parlamentarno delovanje), dok su njeni članovi na fakultetima budući mladi političari koji svoju poziciju grade kroz sve vidove socijalnih borbi, u kojima pokušavaju da zauzmu pozicije moći i pasiviziraju „masu“. Njihovo politikantstvo i oportunizam se jasno vide iz toga što su na plenumu u petak pokušali da odstrane studente sa drugih fakulteta, a juče su upravo sa nekakvim „predstavnicima“ drugih fakulteta izmenili odliku Plenuma Filološkog u nameri da spreče blokadu.

Unesena je velika zabuna i pitanje šta će se desiti u petak 14. oktobra, kada je zakazan veliki studentski protest. Na jučerašnjem sastanaku radne grupe koji je pokušao da na sebe preuzme ovlašćenja Plenuma i promeni odluke Plenuma, dogovoren je sastanak za danas u četvrtak u 17h, koji će preuzeti i dogovoriti organizaciju za petak.

Odluke plenuma Filološkog fakuteta mogu biti izmenjene samo na plenumu. Ne može odluke da menja ni nekakvao telo sastavljeno od „predstavnika“ različitih fakulteta, ni Matija Medenica i njegov izmaštani Centralni komitet.

Na Plenumu studentkinja i studenata Filološkog fakulteta održanom u ponedeljak 10. oktobra odlučeno je da se održi protest u petak, 14. oktobra u 12h na Studentskom trgu, nakon čega će svi zainteresovani studenti i svi studenti prisutni na Filološkom fakultetu biti pozvati u Salu heroja na Plenum na kome će se diskutovati o blokadi nastave Filološkog fakulteta.

Pozivam sve da dođu danas u 17h na Filološki fakultet da bismo zajedno sprečili ovu grupu mladih političara da otuđe naš protest i na svoju ruku promene odluke koje smo zajedno doneli!

Kosta Ristić, učesnik Plenuma studentkinja i studenata Filološkog fakulteta

Četvrtak, 13.10.2011.

Advertisements